logoheader
-ВизиткаНовиниОбразователен процесДейности по интересиКултура, спорт, туризъмПравила за децатаКандидатстване и подготовка на детето за детска градинаДокументи за постъпванеГалерияУчилище за родителиРодителски алиансДиректорНагради и отлиияПравилнициОбществен съветПрофил на купувачаБюджетКонтакти-

СЪОБЩЕНИЕ
01.02.2018

Цеца Георгиева,
директор на ДГ № 2 „Звънче”:
Екипът ни продължава професионално и уверено да гради напред

- Г-жо Георгиева, как си обяснявате перманентните нападки и насаждане на съмнения сред обществото срещу работата в детските градини? На дневен ред сега чрез медиите от Инициативния граждански комитет се повдига въпросът за приема чрез информационната система за обслужване на детските заведения в София и приема извън нея?

Кампанията в момента е за изкуствено създаване на изкривена представа за детските градини, може би и срещу Столична община, за управлението на предучилищното възпитание. Подклаждат се в обществеността мнителност, подозрителност, възмущения. Първоначалното ми усещане, което все повече се задълбочава за случващото в момента, е, че има политически елемент и някой подстрекава обстановката. Остава въпросът „Гражданска ли е гражданската позиция, или е заблуда на обществеността?”. Както и: „Ходят ли на работа ангажираните с всичко това?” Защото аз и екипът ми вече месец едновременно с това, че вършим професионално и съвестно обичайната си дейност в детската градина, сме ангажирани и всеки ден да правим най-различни справки по най-различните им питания.

Какви конкретно са питанията и обвиненията им срещу Вас?

За наднормен прием на деца с хронични заболявания, със СОП и за още две деца, които според тях са приети чрез някакви схеми. Това, разбира се, не отговаря на обективните обстоятелства. Всички деца в ДГ № 2 „Звънче” са приети по регламентите на нормативната уредба, с техните права и с моите права и отговорности като директор да извърша този прием. За жалост телевизиите не излъчват в цялост интервютата, а само определени моменти от тях. Относно двете деца, приети уж чрез схеми: Едното от децата е трето дете в семейството. А другото има сестричка в градината ни и е било чакащо за прием. И двата случая са със социален елемент. Детето от многодетното семейство е прието с ЛКК, имаше няколко посещения, после родителите подадоха заявление и го отписах. Отразих това в информационната система. Тя автоматично обявява свободно място и тъй като родителите са размислили в много кратък период от време, а то, пак казвам, е от многодетно семейство и има най-много точки, е класирано отново. И така бива записано отново, в период от 10–15 дни родителите преосмислили. Тези внушения злепоставят системата за корупционни схеми. Другото дете със сестричката при нас също е с ЛКК, от месец май родителите са подали документи с надежда да съберат двете деца в една градина. Когато се яви възможност, уведомих майката. Тогава тя съобщи, че детето посещава друга детска градина. Когато го отписа оттам, го записах при нас. Няма никаква схема, така работят системите за прием и регистрация. Тежките обвинения като цяло са обидни за колегите директори, за родителите, за педиатрите, издали медицинските документи на децата с хронични заболявания. Голяма заблуда за обществеността е това: Вижте към днешна дата статистиката, че половината деца, приети в детските градини, са с хронични заболявания, а другите са през информационната система. Конкретно при нас в резултат на прием, осъществен за шест години от 2012 г. досега, ако разделим 200 деца с хронични заболявания и СОП за шест години, това са 30 и няколко деца на година в 10 групи, т.е. по три деца в група на година. Имаме доста деца с говорни проблеми, с които трябва да се започне да се работи от 3-годишна възраст, с 87 деца при нас работи логопед, имаме 8 деца, с които работи ресурсен учител, 10 деца имаме на хранителна диета, като всяко едно е с индивидуално хранене. Това са доказателства, че тук няма фалшиви документи и че хората наистина търсят за децата си най-подходящото ресурсно осигурено място за това. Приливът на кандидати към детската ни градина е именно за това. Публична е информацията какви специалисти са осигурени в нашата детска градина. Какви са спецификите ни, какви са предимствата ни. Да, въпрос на финансови възможности е осигуряването на такива специалисти. Този процес е взаимно свързан. Могат да бъдат назначени, само ако има определен брой деца със СОП. Въпросният Граждански инициативен комитет иска децата със СОП и хронични заболявания да бъдат разделени. Това показва тяхната некомпетентност. Не могат да се разделят. Обособени са в една група, защото СОП се установяват и възникват в образователния процес. Те се констатират от педагогическите специалисти. Първоизточник на информацията са самите учители на детето. СОП не е заболяване, а потребност от допълнителна подкрепа. Тези деца не е редно да се приемат чрез информационната система. Конкретната детската градина е длъжна да гарантира условия, ресурсна осигуреност за образованието и обучението им. Нещата не са прости, а обмислени нормативно, и на практика се прилагат от директорите дори и на базата на опита, като се преценяват много различни обстоятелства, преди да се вземе решение за всеки конкретен случай. При нас преди време имаше случай на дете с тежки физически увреждания, прието през информационната система. Като близнак, по социален критерий. Педагожката в яслената група изрази тревога, че детето е с тежко зрително увреждане, с очила, през стъклата на които не се виждат очичките му, слабичко, дребничко, не може да пази равновесие, движи се хаотично, блъска се в предмети, пада. Извиках родителите и казах, че преустановявам посещението на детето в градината, защото нямам специалисти и ресурс, които до го обгрижват, така както му е потребно. Поисках представяне на документи за истинското му здравословно състояние. Бащата донесе ТЕЛК за висок процент увреждане. Детето остана една година в семейството си, родителите му се погрижиха за необходимите му терапии. Укрепна и на втората година осигурихме посещението му в нашата детска градина. Това са управленски решения, които всеки един директор взема като отговорност на място за всеки един конкретен случай. Към нашата детска градина се сипят обвинения и за наднормен прием в яслената група. Като некоректно се твърди, че за 40 деца се грижела една учителка. Истината е, че един педагог, четири медицински сестри и двама помощник-възпитатели водят яслената ни група. Смятат го за правилен управленски подход, който гарантира доброто отглеждане на децата. От списъчен състав от 40 деца средната месечна посещаемост е 20. Това се наблюдава от години. Всички деца посещават, но в различни дни, периоди и прочие. Питам се, ако приемем само 20 деца, колко на ден ще има в групата и защо да го правим това. Това ще ограничи възможностите на още деца да бъдат обхванати. Още повече, че в четвърта подготвителна група се наблюдава отлив на деца, което засяга бюджета. И в този случай директорът как разумно да компенсира тези деца, които са напуснали на изхода, освен ако не увеличи броя им на входа, т.е. в детската ясла. И пак искам да подчертая, че всеки един директор, вземайки тези решения, е поел своята отговорност и е осигурил всичко необходимо децата да бъдат отглеждани в подходящата среда. Занималните ни са по 200 квадрата площ. Използва се и голяма територия – музикален салон, кабинети за приложно изкуство, за английски език, за актьорско майсторство, спортна зала, физкултурен салон, плувен басейн.

Огорчават ли Ви всички тези опити за изкривени внушения и представи за работата Ви и как се отразява всичко това на екипа Ви?

Ако някакъв инициативен комитет нарича детската ни градина „скандална”, то родителите на децата ни я наричат „детски рай”, както и всички институции и партньори, които познават работата ни отблизо. Доказателство за това са всички наши многобройни отличия и награди за дейността ни в годините. Най-много ме заболя, когато една от учителките ни коментира ситуацията в социалните мрежи. Коментарът й не съвпада с тезите на Инициативния комитет и той си позволи да обиди нашия учител няколко пъти. Обърна се към нея като към учител в кавички, с ирония. Имаше и заплахи. Това според мен излиза от всички норми на достойно личностно поведение. Този мой учител е с 30-годишна педагогическа практика, висококвалифициран и достоен професионалист. В моя екип всички колеги са такива и никога не са спирали да се развиват и да надграждат. Аз съм директор с ангажименти и отговорности. От сутрин и вечер, с влизането в детската градина, с много безсънни нощи за всичко, което предстои да се случи в ежедневната ни работа, за добро представяне на тържество или изяви на таланти. Загрижена съм, когато се е случило нещо тревожно, дете е вдигнало температура в градината, интересувам се какво се е случило с него, след като са го взели родителите му. Нося отговорност и ангажимент за осигуряване на материална, на ресурсна педагогическа среда, за да се изпълняват всички нормативно регламентирани политики на МОН. Въпросният инициативен комитет иска лично да участва в контрол и проверки. Всеки ден може да се появяват подобни желаещи. За извършването на контрол трябва да имат компетентности. По ЗПУО вече се изградиха Обществени съвети, които са за граждански контрол. В Столична община от години Дирекция „Образование” има граждански контрол в работните групи при изготвяне на документацията – Асоциация „Родители” участва в работни групи. Подхвърлят и изказвания, че видите ли в градината приемаме само специални деца на специални родители. Не, ние приемаме деца, не приемаме родители. И децата не могат да бъдат дискриминирани заради статута на своите родители. Искам да отбележа, че още 2007 г. във връзка с присъединяването на България към ЕС, Европейската комисия имаше специално обследване на образованието в България от детските градини до университета. Тогава нашата ДГ беше посетена от делегация на ЕК и получи най-високо признание, а ние бяхме в началото, в нелеки години, обновявахме материалната база и то не с тези темпове както днес. Бяхме посетени от проф. Одри Къртис от Лондонския университет, в качеството й на председател на ОМЕП. Тя възкликна: „Обходила съм кажи речи-целия свят, такава детска градина не съм видяла.” Благодаря за подкрепата и признанието за нашия труд на Синдиката на българските учители и на всички оценили ни с отличия и награди институции през годините. Не е постъпила нито една жалба на родител с прието при нас дете, който да се оплаче, че детето му е неглижирано. Няма и нито една жалба от родител, чието дете не е прието. Нашето взаимодействие с родителите е здраво, изключително активно и пълноценно. Екипът на ДГ№ 2 „Звънче” уверено и професионално продължава да гради напред.

Интервю на Велина АНТОВА

 

 

 

 

 

zvunche.com 2015 © всички права запазени.