logoheader
-ВизиткаНовиниОбразователен процесДейности по интересиКултура, спорт, туризъмПравила за децатаКандидатстване и подготовка на детето за детска градинаДокументи за постъпванеГалерияУчилище за родителиРодителски алиансДиректорНагради и отлиияПравилнициОбществен съветПрофил на купувачаБюджетКонтакти-

Сдружение “Родителски алианс “Благополучие в детската градина – 2008” – за развитие на обществено полезна дейност.

Родителите – партньори, поддръжници и съмишленици в изключително хуманното дело – възпитание и отглеждане на децата в детската градина

Цели: Обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане на образователното дело в предучилищния сектор.

 • Родителите участват институционализирано в управлението на детската градина, като допълват мениджърските функции в стила на директора;
 • Ползите са преди всичко за децата, защото те са първопричината и единствения мотив за безрезервната родителска помощ и подкрепа в работата на детската градина;
 • Повишен е интересът към детската градина;
 • Увеличено е дяловото участие на децата в дейностите по интереси;
 • Въведени са 14 вида допълнителни дейности по интереси;
 • Създадена е модерна материално-техническа база, която стимулира активността, творчеството и личностното израстване на децата;
 • Разширен и увеличен е материално-финансовият ресурс на детската градина;
 • Наблюдават се по-целенасочени отношения на колегиалност, етичност и сътрудничество;
 • Учителите получават необходимата гражданско-родителска подкрепа за реализиране на своите педагогически проекти;
 • Множество са публикациите в пресата за съвместната дейност на детската градина с институционализираната родителска общност;
 • Налице е широк социален отзвук на престижа на детското заведение;
 • Сътрудничество и партньорство със срдони организации в страната и извън нея, с други институции и физически лица.
 • Месечен членски внос 20 лв. Участието на родителите е на доброволен принцип с подаване на заявление до председателя на Алианса. ц. г.

Гр. София, ул. "Златишки проход" № 57
БУЛСТАТ 175589909
IBAN : BG64TTBB94001525663540
BIC : TTBBBG22
БАНКА SG ЕКСПРЕСБАНК

 

Лице за контакт с Родителски алианс:
Атанас Узунов uzunov.atanas@gmail.com
Срок за отговор на поставени въпроси 10 дни.

 

 

 

zvunche.com 2015 © всички права запазени.